Kalendarz imprez kulturalnych w regionie w 2017 roku

LIPIEC

 

Wakacje w bibliotece –  cykl zajęć edukacyjnych, warsztatów, czytania tekstów literackich, zabaw, gier i konkursów w ramach Akcji Lato 2017

Termin: lipiec – sierpień 2017 r.

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Hajnówce, http://biblioteka.hajnowka.pl/

 

XXXIII „KUPALLE”

Termin: 01.07.2017

Miejsce: Amfiteatr w Białowieży

Organizator: Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne

 

Koncert DISCO POLO

Termin: 01.07.2017

Miejsce: Stary Dwór

Organizator: GOK Narewka, http://www.narewka.pl/strona,aktualnosci,211,2,96.html

 

Noc Kupały

Termin: 07.07.2017

Miejsce: Amfiteatr w Narewce

Organizator: GOK Narewka, http://www.narewka.pl/strona,aktualnosci,211,2,96.html

 

Rajd Rowerowy Hajnówka – Kamieniec

Termin: 07 – 09.07.2017

Miejsce: Puszcza Białowieska

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, http://www.new.samorzad.pl/

 

IV Międzynarodowy Festiwal Pieśni Poetyckiej – „Mistrza Okudżawy Hajnowskie Śpiewanie”

Termin: 08.07.2017 – przesłuchania konkursowe

9 lipca 2017– Koncert Galowy

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury

Organizator: Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Granie bez granic”, Urząd Miasta Hajnówka, Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Hajnowski Dom Kultury

 

Festyn w Lewkowie Starym

Termin: 12.07.2017

Miejsce: Lewkowo Stare

Organizator: GOK Narewka, http://www.narewka.pl/strona,aktualnosci,211,2,96.html

 

XI Jarmark Żubra

Termin: 16.07. 2017

Miejsce: Amfiteatr miejski

Organizator: Hajnowski Dom Kultury, www.hdk.hajnowka.pl

 

XXII Festiwal Wielu Kultur i Narodów „Z wiejskiego podwórza”

Termin: 21 – 23 lipca 2017, 24 – 28 lipca 2017 imprezy towarzyszące ( warsztaty, filmy)

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury Czeremcha ul. 1 Maja 77

Organizator: GOK Czeremcha, http://www.gok.czeremcha.pl/

 

Białoruski Festyn Ludowy

Termin: 22.07.2017

Miejsce: gmina Hajnówka

Organizator: Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne

 

Białoruski Festyn Ludowy

Termin: 23.07.2017

Miejsce: Dubicze Cerkiewne, Narewka

Organizator: Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne

 

II Festiwal Bajek

Termin: 28.07.2017

Organizator: Fundacja „Oni to my”

 

X Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur”

Termin: 28.07. 2017

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury

Organizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, Hajnowski Dom Kultury

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „WERTEP”

Termin: 28.07.2017

Miejsce: Stary Dwór

Organizator: Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka, http://www.stowarzyszenie.podlasie.pl/

 

9.Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rockowej „ROCKOWISKO HAJNÓWKA 2017”

Termin: 29.07.2017

Miejsce: Amfiteatr Miejski

Organizator: Stowarzyszenie Kulturalne „Tybel”, Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej, Hajnowski Dom Kultury

 

VI Festiwal „KULTURA BEZ GRANIC” XII Międzynarodowe Siemiatyckie Targi Pogranicza

Termin: 30 .07.2017

Miejsce: Stary Dwór

Organizator: Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne

 

Białoruski Festyn Ludowy

Termin: 30.07.2017

Miejsce: Kleszczele

Organizator: Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne,

 

Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze”

Termin: lipiec 2017

Miejsce: Amfiteatr w Białowieży

Organizator: Fundacja „Muzyka Cerkiewna”, http://festiwal-hajnowka.pl/

 

SIERPIEŃ

WERTEP – IX edycja – Międzynarodowy Festiwal Teatralny

Termin: 06.08.2017

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury

Organizator:  Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka”, http://www.stowarzyszenie.podlasie.pl/

 

Festyn Ludowy

Termin: 09.08.2017

Miejsce: wieś Siemianówka

Organizator: GOK Narewka, http://www.narewka.pl/strona,aktualnosci,211,2,96.html

 

Festyn Ludowy w Ladach „I tam żywuć ludzi”

Termin: 12.08.2017

Miejsce: wieś Lady

Organizator: Stowarzyszeniem i Muzeum Kultury Białoruskiej w Hajnówce, http://www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/

 

Białoruski Festyn „I tam żywuć ludzi”

Termin: 12.08.2017

Miejsce: wieś Lady

Organizator: http://www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/

 

Perepylica w Toporkach- obrzęd żniwny

Termin: 13 .08.2017

Miejsce: wieś Toporki

Organizator: MOKSiR w Kleszczelach, Rada Sołecka, http://moksirkleszczele.blogspot.com/

 

Koncert Michała Skiepko z orkiestrą

Kiedy:20.08.2017

Miejsce: Amfiteatr w Narewce

Organizator: GOK Narewka, http://www.narewka.pl/strona,aktualnosci,211,2,96.html

 

Maratony Kresowe – Narewka

Kiedy:20.08.2017

Miejsce: Narewka

Organizator: Fundacja „Maratony Kresowe” http://maratonykresowe.pl/

 

IV Bieg Rodzinny

Termin: 26.08.2017

Miejsce: Teren Nadleśnictwa Hajnówka

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, http://www.new.samorzad.pl/

 

Koncert DISCO POLO

Termin: 31.08.2017

Miejsce: Amfiteatr miejski

Organizator: Hajnowski Dom Kultury, www.hdk.hajnowka.pl

 

WRZESIEŃ

Festyn Dożynkowy

Termin:03.09.2017

Miejsce: Amfiteatr w Narewce

Organizator: GOK Narewka, http://www.narewka.pl/strona,aktualnosci,211,2,96.html

 

Festyn Zdrowia

Termin: 03.09.2017

Miejsce: Amfiteatr Miejski

Organizator: Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego, Hajnowski Dom Kultury

 

Białoruski Festyn „I tam żywuć ludzi”

Termin: 03.09.2017

Miejsce: wieś Istok

Organizator: http://www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/

 

NORIDC WALKING PARK KRAINA PUSZCZY I ŻUBRA

Termin: 09.09.2017

Miejsce: Nadleśnictwo Hajnówka

Organizator: Starostwo Powiatowe w Hajnówce, Nadleśnictwo Hajnówka, Polska Federacja nordic Walking

 

Dżereła Ukraińskie Transformacje i Tradycje

Termin: 09.2017

Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze, www.gok.czeremcha.pl

 

XXI Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Hajnówka

Termin: 16.09.2017

Miejsce: Amfiteatr miejski

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, http://www.new.samorzad.pl/

 

PAŹDZIERNIK

Hajnowska Dwunastka – Jarmark Rzemiosła

Termin: 07.10.2017

Miejsce: Puszcza Białowieska, teren Nadleśnictwa Hajnówka

Organizator: OSiR, Nadleśnictwo Hajnówka, Hajnowski Dom Kultury, http://www.new.samorzad.pl/

 

„Święto Pieczonego Ziemniaka”

Termin:  październik 2017

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury

Organizator: Hajnowski Dom Kultury, www.hdk.hajnowka.pl

 

Białorusko – Polskie Koncerty Rockowe „Muzyka bez zastrzeżeń”/”Muzyka biez zaściaroh” (2 koncerty)

Termin: październik – grudzień 2017

Miejsce: Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce

Organizator: Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce, Hajnowski Dom Kultury, http://www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl/

 

Rajd rowerowy – zakończenie sezonu

Termin: październik 2017

Miejsce: Ścieżki rowerowe Puszczy Białowieskiej

Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce, http://www.new.samorzad.pl/

 

Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Bardauskaja Vosień 2016

Termin: październik 2017

Miejsce: gminy powiatu hajnowskiego (więcej informacji wkrótce)

Organizator: SZCZYTY – Związek na Rzecz Edukacji i Promocji Kultury Białoruskiej, http://www.vosien.org/pl/aktualnosci.html

 

LISTOPAD

 

Andrzejki w Parku Wodnym

Termin: 25.11.2017

Miejsce: Park Wodny w Hajnówce

Organizator: Park Wodny w Hajnówce, www.parkwodny.hajnowka.pl

 

XXIV Prezentacje Zespołów Obrzędowych „Białoruski Obrzęd na Scenie”

Termin: 19.11.2017

Miejsce: Hajnowski Dom Kultury

Organizator: Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne

 

GRUDZIEŃ

 

Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA

Termin: grudzień 2017

Miejsce: gminy powiatu hajnowskiego (więcej informacji wkrótce)

Organizator: Białostocki Ośrodek Kultury, https://www.zubroffka.pl/

 

Sylwester pod chmurką

Termin: 31.12.2017

Miejsce: Amfiteatr w Narewce

Organizator: GOK Narewka, http://www.narewka.pl/strona,aktualnosci,211,2,96.htmlKalendarz cyklicznych imprez kulturalnych w regionie Puszczy Białowieskiej w 2017 r. został pobrany ze strony Centrum Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiejhttp://powiat.hajnowka.pl/ctrpb/imprezy


Wykazu imprez odbywających się w regionie należy szukać na stronach gmin:

Białowieża http://www.bialowieza.gmina.pl/

Czyże http://www.ugczyze.pl/

Czeremcha http://www.czeremcha.pl/

Dubicze Cerkiewne http://www.dubicze-cerkiewne.pl/

Hajnówka www.gmina-hajnowka.pl

Miasto Hajnówka http://www.hajnowka.pl/

Kleszczele www.kleszczele.pl, http://kleszczele-krolewskie.blogspot.com

Narew www.narew.gmina.pl

Narewka www.narewka.pl