Kontakt

Logo BSA Żubr

Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne
"ŻUBR"
17-200 Hajnówka, ul. Południowa 4
NIP: 543-19-22-913

Nr konta: 87124052791111000057225782Adres korespondenycjny:
Zabłotczyzna 12
17-220 Narewka
Tel. 0-607 319 760
bsa-zubr(at)home.pl