Atrakcje regionu

Region Puszczy Białowieskiej jest idealnym miejscem do wypoczynku dla spragnionych spokoju i kontaktu z przyrodą turystów. Dzięki sieci szlaków turystycznych dotrzecie Państwo do najbardziej urokliwych puszczańskich zakątków, a ścieżki edukacyjne pozwolą na poznanie różnych ciekawostek i jej mieszkańców.

Niecodzienną atrakcję stanowi przejazd kolejką wąskotorową do śródleśnej osady Topiło, gdzie w pięknie położonych stawach można złowić "taaką" rybę, a w ich pobliżu pobawić się przy ognisku, czy po prostu pospacerować.

Równie interesującymi miejscami do wypoczynku są zbiorniki wodne: Siemianówka i Bachmaty, gdzie można wędkować, uprawiać sporty wodne, a w ich otoczeniu zbierać leśne runo. Doliny rzek Narew i Narewka oferują swoje skarby miłośnikom natury, wędkarzom i ornitologom.

Niezwykle cenne są walory kulturowe Regionu Puszczy Białowieskiej. W miejscu, gdzie od stuleci żyją obok siebie różne narodowości, wytworzył się specyficzny klimat. Kultura polska, białoruska i ukraińska stworzyły niespotykaną kompozycję. Dawne zwyczaje i święta, a także miejscowy dialekt, są cechami charakterystycznymi dla tego regionu.Religie: katolicka i prawosławna, odegrały ogromną rolę w kształtowaniu dzisiejszej społeczności regionu. Zachwyca miejscowa architektura, zarówno piękne prawosławne świątynie, jak i drewniane domy ozdobione misternymi rzeźbieniami. W wielu z tych domów znajdują się kwatery agroturystyczne, których gospodarze serdecznie przyjmują zmęczonych miejskim zgiełkiem turystów. Urocze przydomowe kwietniki zachęcają do spotkań z przyjaciółmi i spędzenia czasu oddychając upajającym, puszczańskim powietrzem.

NAJCIEKAWSZE OBIEKTY

Miasto Hajnówka - "Brama do Puszczy":

 • Sobór Św. Trójcy - jeden z najciekawszych przykładów nowoczesnej architektury cerkiewnej.
 • Muzeum Kultury Białoruskiej - wystawy stałe i czasowe, dotyczące kultury mniejszości białoruskiej oraz wystawy miejscowych artystów.
 • Pomnik żubra - odlana z brązu sylwetka żubra naturalnej wielkości,znajduje się na skwerku przy ulicy Aleksego Zina w Hajnówce.
 • Kolejki leśne - przy przystanku początkowym kolejki wąskotorowejznajduje się miniskansen (6 eksponatów przedstawiających zabytkowy tabor kolejowy, obecnie w modernizacji).

Miasto i Gmina Kleszczele:

 • Drewniana dzwonnica z 1709 r. w Kleszczelach - obecnie cerkiew pomocnicza p.w. Św. Mikołaja, jest pozostałością po świątyni Św. Mikołaja Cudotwórcy, która spłonęła w 1659 r.
 • Zabytkowe cerkwie z Kleszczelach i Kośnej.
 • Murowany kościół katolicki p.w. Św. Zygmunta z 1907 r. - reprezentuje bardzo interesujący przykład XX-wiecznej architektury sakralnej, wystrój wnętrza barokowy; drewniana dzwonnica z ok. 1910 r.
 • Rezerwat przyrody "Jelonka" (przy drodze nr 691) - zachodzi tu sukcesja wtórna odtwarzająca ekosystem leśny, również przy drodze znajduje się drewniana wiata i parking.
 • Galeria Sławomira Smyka - eksponaty przedstawiają nowoczesną rzeźbę w drewnie.

Gmina Białowieża:

 • Obiekty Białowieskiego Parku Narodowego: Obszar Ochrony Ścisłej(najstarsza i najlepiej zachowana część Puszczy Białowieskiej), Rezerwat Pokazowy Żubrów, Park Pałacowy (typ ogrodu angielskiego z XIX w.), Muzeum Przyrodniczo-Leśne z wieżą widokową.
 • Zabudowania carskie (z czerwonej cegły), w tym m.in. Dom Marszałkowski,dawna Stajnia Carska z końca XIX w. (obecnie Dom Wycieczkowy PTTK) oraz brama pałacowa, Dom Łaźni i Dom Szoferów (obecnie budynki mieszkalne).
 • Park Dyrekcyjny został założony po I wojnie światowej - rosną tu głównie rodzime gatunki drzew liściastych, w centrum Parku znajduje się cmentarz wojskowy.
 • Cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy, we wnętrzu znajduje się kolorowy ikonostas wykonany z chińskiej porcelany.
 • Drewniane budownictwo mieszkaniowe i inwentarskie przy ul. Waszkiewicza.
 • Skansen drewnianego budownictwa wsi podlaskiej - do obejrzenia stare chałupy,prawosławna kapliczka, wiatrak, ule.
 • Kościół rzymskokatolicki - piękny wystrój kaplicy Św. Huberta z wykorzystaniem korzeni i rogów.
 • Liczne rezerwaty przyrody m.in.: "Podolany", "Kozłowe Borki", "Podcerkwa".
 • Ścieżki edukacyjne Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Puszczy Białowieskiej": "Żebra Żubra", "Krajobrazy Puszczy","Puszczańskie Drzewa", "Miejsce Mocy".

Gmina Czyże:

 • Zabytkowy układ urbanistyczny wsi Czyże, z przełomu XV i XVI wieku.
 • Zabytkowe budynki mieszkalne i inwentarskie w Czyżach.
 • Cerkwie w Czyżach, Klejnikach i Kuraszewie.
 • Kurhany (z IV i V w.) i grodzisko (z XIII w.) we wsi Zbucz.

Gmina Dubicze Cerkiewne:

 • Cerkwie w Starym Korninie, Dubiczach Cerkiewnych, Werstoku.
 • Drewniane wiatraki w Grabowcu i Dubiczach Cerkiewnych.
 • Drewniany zespół dworski w Jodłówce z 1860 r.
 • Kapliczka nad Źródełkiem z cudowną wodą w Starym Korninie.
 • Rezerwaty przyrody "Starzyna" i "Czechy Orlańskie".
 • Zbiornik wodny "Bachmaty" i Ośrodek Wypoczynkowy (możliwość wynajęcia domku, wypożyczenia sprzętu wodnego lub rowerów).

Gmina Czeremcha:

 • Prawosławne cerkwie w Czeremsze i Zubaczach.
 • Budownictwo drewniane: m.in. nastawnia kolejowa w Czeremsze, a także budynki w Czeremsze, przy ul. Lipowej i 1-go Maja.
 • Miejsce rekreacyjne i wiata przy rzece Pulwa, tzw. Zamczysko (dawny park dworski).

Gmina Hajnówka:

 • Drewniane budynki mieszkalne i inwentarskie z XIX w. (Czyżyki, Nowosady).
 • Cerkwie w Nowoberezowie i Dubinach oraz kapliczka w Krynoczce.
 • Obiekty Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Puszczy Białowieskiej"(kolejka wąskotorowa, ścieżki edukacyjne).
 • Liczne rezerwaty przyrody: "Szczekotowo" - największe zbiorowisko kurhanów, "Głęboki Kąt" - olsy, łęgi i grądy, świerczyna na torfie o charakterze tajgowym.

Gmina Narew:

 • Drewniane budownictwo sakralne - kościół w Narwi, cerkwie w Narwi, Łosince,Trześciance, Puchłach.
 • Cmentarze unickie w Narwi i Trześciance .
 • Ciekawy układ urbanistyczny wsi Narew - miejscowości położonej u zbiegu dawnych szlaków handlowych z Warszawy, Krakowa do Wilna.
 • Kraina Otwartych Okiennic - wsie: Puchły, Soce, Trześcianka, gdzie znajdują się drewniane budynki mieszkalne z pięknymi zdobieniami snycerskimi i kolorowymi okiennicami.

Gmina Narewka:

 • Zbiornik wodny Siemianówka - doskonałe miejsce dla wędkarzy i miłośników ptaków.
 • Rezerwaty przyrody, m.in. "Gnilec", "Dolina Waliczówki".
 • Szlaki turystyczne prowadzące do Hajnówki, Białowieży i Siemianówki.
 • Cmentarz żydowski w Narewce i protestancki w Masiewie.
 • Cerkwie w Narewce i Siemianówce.
 • Ścieżki edukacyjne Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Puszczy Białowieskiej" "Pod Dębami" w Świnorojach oraz "Masiewo -Zalew Siemianówka".
Script logo