Informacje turystyczne

 • Kalendarz imprez

  Wykazu imprez odbywających się w regionie należy szukać na stronach gmin:

  Białowieża http://www.gmina.bialowieza.pl/

  Czeremcha http://www.czeremcha.pl/

  Czyże http://www.ugczyze.pl/

  Dubicze Cerkiewne http://www.dubicze-cerkiewne.pl/

  Hajnówka www.gmina-hajnowka.pl

  Miasto Hajnówka http://www.hajnowka.pl/

  Kleszczele www.kleszczele.pl

  Narew www.narew.gmina.pl

  Narewka www.narewka.pl

 • Informacja turystyczna

  CENTRUM TURYSTYKI REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
  ul. 3 Maja 45, 17-200 Hajnówka
  tel. (085) 682 43 81 tel./fax 682 51 41
  e-mail: turystyka@sphajnowka.home.pl
  www.powiat.hajnowka.pl
  czynne: maj, czerwiec i wrzesień 9.00 - 17.00
  od poniedziałku do soboty
  lipiec i sierpień - codziennie 9.00 - 17.00
  październik - kwiecień
  od poniedziałku do piątku 8.00 - 16.00
  język obcy: angielski


  PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ w CENTRUM TURYSTYKI i PROMOCJI „KRAINA ŻUBRA"
  Budy Leśne 1, 17-230 Białowieża
  Punkt jest otwarty: od 26.04 – 30.09 codziennie od 7:30 do 15:30, sobota – niedziela 9:00 – 17:00,
  tel kontaktowy 85 680 30 46,
  email:krainazubra@powiat.hajnowka.pl, krainazubra@gmail.com,
  www.bialowieza.travel


  POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO - KRAJOZNAWCZE O/BIAŁOWIEŻA
  ul. Kolejowa 17, 17-230 Białowieża
  tel. 681 22 95 fax 681 26 24
  e-mail: pttkbialowieza@sitech.pl
  www.pttk.sitech.pl
  czynne: lipiec - sierpień codziennie 8.00 - 18.00
  wrzesień - czerwiec, codziennie 8.00 - 16.00
  języki obce: angielski, niemiecki


  PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
  Park Pałacowy, 17-230 Białowieża, tel. 681 29 01
  czynny: kwiecień - wrzesień 9.00 - 17.00
  październik - marzec 8.00 - 16.00
  języki obce: angielski, niemiecki


  OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "BACHMATY"
  17-204 Dubicze Cerkiewne, tel. 685 25 54
  czynny w sezonie: czerwiec - sierpień 24 h
  język obcy: rosyjski


  GMINNY OŚRODEK KULTURY
  17-204 Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 67
  tel. 685 20 55
  czynny: od poniedziałku do piątku
  w godz. 9.00 - 19.00
  język obcy: rosyjski


  OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W NAREWCE
  17-220 Narewka, ul. Hajnowska 22,
  tel. 685 80 62 lub 685 80 21
  czynny: maj - wrzesień, w godz. 8.00 - 20.00;
  język obcy: rosyjski

 • Atrakcje regionu

  Region Puszczy Białowieskiej jest idealnym miejscem do wypoczynku dla spragnionych spokoju i kontaktu z przyrodą turystów. Dzięki sieci szlaków turystycznych dotrzecie Państwo do najbardziej urokliwych puszczańskich zakątków, a ścieżki edukacyjne pozwolą na poznanie różnych ciekawostek i jej mieszkańców.

  Niecodzienną atrakcję stanowi przejazd kolejką wąskotorową do śródleśnej osady Topiło, gdzie w pięknie położonych stawach można złowić "taaką" rybę, a w ich pobliżu pobawić się przy ognisku, czy po prostu pospacerować.

  Równie interesującymi miejscami do wypoczynku są zbiorniki wodne: Siemianówka i Bachmaty, gdzie można wędkować, uprawiać sporty wodne, a w ich otoczeniu zbierać leśne runo. Doliny rzek Narew i Narewka oferują swoje skarby miłośnikom natury, wędkarzom i ornitologom.

  Niezwykle cenne są walory kulturowe Regionu Puszczy Białowieskiej. W miejscu, gdzie od stuleci żyją obok siebie różne narodowości, wytworzył się specyficzny klimat. Kultura polska, białoruska i ukraińska stworzyły niespotykaną kompozycję. Dawne zwyczaje i święta, a także miejscowy dialekt, są cechami charakterystycznymi dla tego regionu.Religie: katolicka i prawosławna, odegrały ogromną rolę w kształtowaniu dzisiejszej społeczności regionu. Zachwyca miejscowa architektura, zarówno piękne prawosławne świątynie, jak i drewniane domy ozdobione misternymi rzeźbieniami. W wielu z tych domów znajdują się kwatery agroturystyczne, których gospodarze serdecznie przyjmują zmęczonych miejskim zgiełkiem turystów. Urocze przydomowe kwietniki zachęcają do spotkań z przyjaciółmi i spędzenia czasu oddychając upajającym, puszczańskim powietrzem.

  NAJCIEKAWSZE OBIEKTY

  Miasto Hajnówka - "Brama do Puszczy":

  • Sobór Św. Trójcy - jeden z najciekawszych przykładów nowoczesnej architektury cerkiewnej.
  • Muzeum Kultury Białoruskiej - wystawy stałe i czasowe, dotyczące kultury mniejszości białoruskiej oraz wystawy miejscowych artystów.
  • Pomnik żubra - odlana z brązu sylwetka żubra naturalnej wielkości,znajduje się na skwerku przy ulicy Aleksego Zina w Hajnówce.
  • Kolejki leśne - przy przystanku początkowym kolejki wąskotorowejznajduje się miniskansen (6 eksponatów przedstawiających zabytkowy tabor kolejowy, obecnie w modernizacji).

  Miasto i Gmina Kleszczele:

  • Drewniana dzwonnica z 1709 r. w Kleszczelach - obecnie cerkiew pomocnicza p.w. Św. Mikołaja, jest pozostałością po świątyni Św. Mikołaja Cudotwórcy, która spłonęła w 1659 r.
  • Zabytkowe cerkwie z Kleszczelach i Kośnej.
  • Murowany kościół katolicki p.w. Św. Zygmunta z 1907 r. - reprezentuje bardzo interesujący przykład XX-wiecznej architektury sakralnej, wystrój wnętrza barokowy; drewniana dzwonnica z ok. 1910 r.
  • Rezerwat przyrody "Jelonka" (przy drodze nr 691) - zachodzi tu sukcesja wtórna odtwarzająca ekosystem leśny, również przy drodze znajduje się drewniana wiata i parking.
  • Galeria Sławomira Smyka - eksponaty przedstawiają nowoczesną rzeźbę w drewnie.

  Gmina Białowieża:

  • Obiekty Białowieskiego Parku Narodowego: Obszar Ochrony Ścisłej(najstarsza i najlepiej zachowana część Puszczy Białowieskiej), Rezerwat Pokazowy Żubrów, Park Pałacowy (typ ogrodu angielskiego z XIX w.), Muzeum Przyrodniczo-Leśne z wieżą widokową.
  • Zabudowania carskie (z czerwonej cegły), w tym m.in. Dom Marszałkowski,dawna Stajnia Carska z końca XIX w. (obecnie Dom Wycieczkowy PTTK) oraz brama pałacowa, Dom Łaźni i Dom Szoferów (obecnie budynki mieszkalne).
  • Park Dyrekcyjny został założony po I wojnie światowej - rosną tu głównie rodzime gatunki drzew liściastych, w centrum Parku znajduje się cmentarz wojskowy.
  • Cerkiew p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy, we wnętrzu znajduje się kolorowy ikonostas wykonany z chińskiej porcelany.
  • Drewniane budownictwo mieszkaniowe i inwentarskie przy ul. Waszkiewicza.
  • Skansen drewnianego budownictwa wsi podlaskiej - do obejrzenia stare chałupy,prawosławna kapliczka, wiatrak, ule.
  • Kościół rzymskokatolicki - piękny wystrój kaplicy Św. Huberta z wykorzystaniem korzeni i rogów.
  • Liczne rezerwaty przyrody m.in.: "Podolany", "Kozłowe Borki", "Podcerkwa".
  • Ścieżki edukacyjne Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Puszczy Białowieskiej": "Żebra Żubra", "Krajobrazy Puszczy","Puszczańskie Drzewa", "Miejsce Mocy".

  Gmina Czyże:

  • Zabytkowy układ urbanistyczny wsi Czyże, z przełomu XV i XVI wieku.
  • Zabytkowe budynki mieszkalne i inwentarskie w Czyżach.
  • Cerkwie w Czyżach, Klejnikach i Kuraszewie.
  • Kurhany (z IV i V w.) i grodzisko (z XIII w.) we wsi Zbucz.

  Gmina Dubicze Cerkiewne:

  • Cerkwie w Starym Korninie, Dubiczach Cerkiewnych, Werstoku.
  • Drewniane wiatraki w Grabowcu i Dubiczach Cerkiewnych.
  • Drewniany zespół dworski w Jodłówce z 1860 r.
  • Kapliczka nad Źródełkiem z cudowną wodą w Starym Korninie.
  • Rezerwaty przyrody "Starzyna" i "Czechy Orlańskie".
  • Zbiornik wodny "Bachmaty" i Ośrodek Wypoczynkowy (możliwość wynajęcia domku, wypożyczenia sprzętu wodnego lub rowerów).

  Gmina Czeremcha:

  • Prawosławne cerkwie w Czeremsze i Zubaczach.
  • Budownictwo drewniane: m.in. nastawnia kolejowa w Czeremsze, a także budynki w Czeremsze, przy ul. Lipowej i 1-go Maja.
  • Miejsce rekreacyjne i wiata przy rzece Pulwa, tzw. Zamczysko (dawny park dworski).

  Gmina Hajnówka:

  • Drewniane budynki mieszkalne i inwentarskie z XIX w. (Czyżyki, Nowosady).
  • Cerkwie w Nowoberezowie i Dubinach oraz kapliczka w Krynoczce.
  • Obiekty Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Puszczy Białowieskiej"(kolejka wąskotorowa, ścieżki edukacyjne).
  • Liczne rezerwaty przyrody: "Szczekotowo" - największe zbiorowisko kurhanów, "Głęboki Kąt" - olsy, łęgi i grądy, świerczyna na torfie o charakterze tajgowym.

  Gmina Narew:

  • Drewniane budownictwo sakralne - kościół w Narwi, cerkwie w Narwi, Łosince,Trześciance, Puchłach.
  • Cmentarze unickie w Narwi i Trześciance .
  • Ciekawy układ urbanistyczny wsi Narew - miejscowości położonej u zbiegu dawnych szlaków handlowych z Warszawy, Krakowa do Wilna.
  • Kraina Otwartych Okiennic - wsie: Puchły, Soce, Trześcianka, gdzie znajdują się drewniane budynki mieszkalne z pięknymi zdobieniami snycerskimi i kolorowymi okiennicami.

  Gmina Narewka:

  • Zbiornik wodny Siemianówka - doskonałe miejsce dla wędkarzy i miłośników ptaków.
  • Rezerwaty przyrody, m.in. "Gnilec", "Dolina Waliczówki".
  • Szlaki turystyczne prowadzące do Hajnówki, Białowieży i Siemianówki.
  • Cmentarz żydowski w Narewce i protestancki w Masiewie.
  • Cerkwie w Narewce i Siemianówce.
  • Ścieżki edukacyjne Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Puszczy Białowieskiej" "Pod Dębami" w Świnorojach oraz "Masiewo -Zalew Siemianówka".
 • Obiekty turystyczne

  • REZERWAT POKAZOWY BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
   W rezerwacie pokazowym można zobaczyć zwierzęta: tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, dziki itp., tel. 68 12 398, (godz. otwarcia: 9.00 - 16.00 oprócz poniedziałków, bilety wstępu można kupić na miejscu). Zjazd do rezerwatu z trasy Hajnówka - Białowieża (3 km przed Białowieżą).
  • MUZEUM PRZYRODNICZO - LEŚNE W BIAŁOWIEŻY
   Wystawa przedstawia florę i faunę Puszczy Białowieskiej, organizowane są także wystawy czasowe, tel. (85) 6829702, Park Pałacowy - w sezonie (od połowy kwietnia do połowy października) czynne codziennie w godzinach od 9:00 do 16:30, w sobotę i niedzielę do 17:00, poza sezonem muzeum nie jest czynne w poniedziałki.
  • OBSZAR OCHRONY ŚCISŁEJ
   Jest to najcenniejsza część Białowieskiego Parku Narodowego, w której zachowały się najstarsze drzewostany Puszczy Białowieskiej (wstęp tylko z przewodnikiem, w grupach do 25 osób, bilety do nabycia w biurach PTTK i Białowieskim Parku Narodowym).
  • PARK PAŁACOWY
   Park założony został przy pałacu carskim na przełomie XIX i XX wieku w celu upiększenia najbliższej okolicy pałacu. Dziś jest to piękne miejsce spacerowe. Występuje tu 89 gatunków krzewów i drzew. Na jego terenie znajduje się nowoczesna budowla Muzeum Przyrodniczo - Leśne, zabytkowy dworek z 1845 r. - siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, a także zabudowania z okresu carskiego.
  • OBRĘB OCHRONNY HWOŹNA
   Północna część Parku utworzona w 1996 roku. Zajmuje obszar zbliżony do połowy obecnej powierzchni BPN. Nazwa pochodzi od malowniczej rzeki Hwoźnej stanowiącej południową granicę Obrębu. Od północy obszar graniczy ze wsią Stare Masiewo, gdzie do dziś zachował się szeregowy układ drewnianych domków. Przez teren Obrębu przechodzą trzy szlaki turystyczne przy których znajdują się trzy punkty obserwacyjne:
  • dwa przy ostojach żubrów: Czoło i Koszy Most
  • trzeci na szlaku Carska Tropina - gdzie można podziwiać rzekę Narewkę.
   Przy czarnym szlaku znajduje się również wieża widokowa.
   Turystę ucieszy mniejszy niż w pozostałej części Puszczy ruch turystyczny oraz bogactwo gatunków flory i fauny.

  OPŁATY BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

  • Opłata za wstęp do Rezerwatu Pokazowego Żubrów i Obszaru Ochrony Ścisłej:
   1. Normalna 6,00 zł od osoby do każdego z obiektów.
   2. Ulgowa 3,00 od osoby do każdego z obiektów
   3. Opłata socjalna, opłata 1,00 zł za wstęp do wszystkich obiektów Parku łącznie jest pobierana od zorganizowanych grup osób poszkodowanych w wyniku kataklizmów, wojen, patologii społecznych, chorób, itp.
   4. Decyzję o udzieleniu zgody na pobranie opłaty socjalnej w miejsce innych opłat każdorazowo podejmuje Dyrektor BPN lub osoba przez niego upoważniona
   5. Od opiekunów zorganizowanych grup dzieci oraz przewodników turystycznych licencjonowanych przez Park opłat nie pobiera się.
  • Opłata za wstęp do Muzeum Przyrodniczego BPN
   1. 12 (bilet normalny) i 6 zł (bilet ulgowy) (nowa multimedialna ekspozycja stała, wystawy czasowe i wieża widokowa)
   2. 6 (bilet normalny) i 3 zł (bilet ulgowy), tylko wieża i wystawy czasowe.
  • Bilety do Obszaru Ochrony Ścisłej do nabycia w kasach BPN (Muzeum, Dom Myśliwski, PIT, Rezerwat Pokazowy Żubrów), usługe przewodnicką można wykupić w biurach turystycznych działających na terenie BPN: PTTK, Biuro Usług Przewodnickich "Puszcza Białowieska", Biuro Turystyki "Ryś".
   1. opłata normalna 6,00 zł od osoby
   2. opłata ulgowa 3,00 zł od osoby
   3. opłata jest pobierana jednorazowo, przy wystawianiu przepustki, bez względu na liczbę dni obowiązywania przepustki.
 • Trasy turystyczne

  TRASY CAŁODNIOWE:

  • BIAŁOWIEŻA
   Obiekty warte zwiedzenia: Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Rezerwat Pokazowy Żubrów, Obszar Ochrony Ścisłej, Szlak Dębów Królewskich, ścieżka edukacyjna "Żebra Żubra", Park Pałacowy, Cerkiew Św. Mikołaja z ceramicznym ikonostasem, a także Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Ośrodek Edukacji Leśnej "Jagiellońskie". Przebieg trasy jest uzależniony od zainteresowań uczestników i od czasu, jaki mogą poświęcić na zwiedzanie poszczególnych obiektów.
  • OKOLICE HAJNÓWKI
   Szlak samochodowy - Hajnówka, Orzeszkowo, Topiło, Długi Bród, Werstok, Wojnówka, Starzyna, Jodłówka, Opaka Duża, Dobrowoda, Kleszczele, Jelonka, Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Stare Berezowo, Szostakowo, Nowoberezowo, Hajnówka Na trasie głównymi atrakcjami są: Skansen Pszczelarski w Orzeszkowie, Skansen Kultury Białoruskiej "Baćkouśćyna" w Nowym Berezowie, a także ostoja ciszy wokół stawów na Topile wraz ze ścieżką edukacyjną "Leśne osobliwości", czy też kąpielisko wodne "Bachmaty" w Dubiczach Cerkiewnych oraz Ferma Strusi Afrykańskich w Dubiczach Cerkiewnych. Dodatkową atrakcją mogą być spotkania z mieszkańcami tego regionu, poznanie ich korzeni kulturowych, religijnych i historycznych oraz oryginalna, drewniana architektura zabudowań (długość trasy ok. 90 km). Szlak nie jest jeszcze oznakowany, dostępny jest folder z opisem głównych atrakcji wraz z mapką trasy.

  TRASY PÓŁ DNIOWE:

  • ZWIEDZANIE HAJNÓWKI
   Obiekty warte zwiedzenia: Sobór Św. Trójcy i Muzeum Kultury Białoruskiej. Dodatkową atrakcją jest targowisko - dni targowe: środa i sobota.
  • OKOLICE HAJNÓWKI
   Przebieg proponowanej trasy: Hajnówkbra - wyjazd drogą nr 685 na Białystok, na 7 km, w Nowosadach skręcamy do Narewki drogą nr 687, po przejechaniu 18 km docieramy do Świnoroj (ścieżka edukacyjna "Pod Dębami"), dalej jedziemy do Narewki (1,5 km) - z Narewki wyjeżdżamy drogą na Białowieżę, kierując się do Gruszek (3,5 km), gdzie swoją siedzibę ma Nadleśnictwo Browsk (Izba Leśna). Następnie jedziemy do Siemianówki (9 km), w której skręcamy na Babią Górę, aby dojechać do wieży widokowej przy zalewie wodnym (3 km); wracamy do Siemianówki i wyjeżdżamy z niej drogą na Tarnopol do Bondar (14,5 km) - z Bondar (tama) wracamy do Hajnówki drogą nr 687 przez Narewkę i Nowosady (długość trasy ok.100 km).
  • KRAINA OTWARTYCH OKIENNIC (TRZEŚCIANKA, SOCE, PUCHŁY)
   Przebieg proponowanej trasy: wyjeżdżamy z Hajnówki drogą nr 685 na Białystok, przejeżdżamy przez Narew (21 km) i po 32 km docieramy do Trześcianki. Krainę Otwartych Okiennic można przejechać robiąc pętlę Trześcianka - Soce (3,8 km) - Puchły (14 km) - Trześcianka (4 km); długość trasy ok.107 km.

   

 • Szlaki turystyczne

  • Hajnówka - Białowieża (zielony, 25 km)
   Szlak biegnie przez Rezerwat Krajobrazowy im. Władysława Szafera, który chroni florę i faunę Puszczy Białowieskiej oraz kurhany z X - XIII wieku. W połowie trasy, szlak przecina szosę Hajnówka - Białowieża, przechodząc przez Parking Zwierzyniec. Można tam zatrzymać się na dłuższy odpoczynek, wypić herbatę oraz coś zjeść (Zajazd Myśliwski). Dalej szlak prowadzi do Rezerwatu Pokazowego Żubrów, w którym można zobaczyć zwierzęta żyjące w Puszczy. Szlak kończy się w Białowieży.

   

  • Hajnówka - Narewka "Szlak walk partyzanckich" (czerwony, 22 km)
   Jest to doskonałe miejsce wypadowe na wycieczki po Puszczy Białowieskiej. Szlak rozpoczyna się w Hajnówce, biegnie przez rezerwaty przyrody: "Lipiny" i "Szczeko-towo". Rezerwat "Lipiny" został utworzony w celu zachowania jedynego na terenie Puszczy stanowiska dębu bezszypułkowego. Tajemniczy rezerwat "Szczekotowo" chroni starosłowiańskie cmentarzyska kurhanowe X - XIII wieku. Ciekawym obiektem znajdującym się na szlaku jest prawosławna kapliczka z cudownym źródełkiem, znana pod nazwą "Krynoczka". W 1999 r. obchodzono 150-lecie istnienia świątyni. Podążając dalej Lipińskim Traktem dociera się do wsi Świnoroje, gdzie znajduje się pole namiotowe, a także ścieżka dydaktyczna "Pod Dębami" Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Puszczy Białowieskiej". Szlak kończy się w Narewce.

    

  • Hajnówka - Orzeszkowo - Hajnówka "Szlak Śladami Powstania Styczniowego" (niebieski, 31 km)
   Szlak ma charakter obwodnicy turystycznej. Biegnie obrzeżami Puszczy do wsi Orzeszkowo, gdzie znajduje się pomnik powstańców rozstrzelanych w 1863 r. oraz krzyż z czasów II wojny światowej postawiony przez mieszkańców w podziękowaniu za ocalenie wsi przed spaleniem. Dalej szlak zagłębia się w leśne ostępy, doprowadzając do pomnika przyrody "Car Dąb". Jest on zaliczany do największych drzew w Puszczy i mimo tego, że od kilkunastu lat jest uschnięty to wciąż stoi, strzegąc lasu. Kierując się na wschód dotrzemy do trasy przejazdu kolejki wąskotorowej. Szlak biegnie przy rezerwacie "Głęboki Kąt", który został utworzony w celu ochrony boru świerkowego o charakterze borealnym. Szlak kończy się w Hajnówce.

    

  • Białowieża - Topiło (żółty, 19 km)
   Szlak biegnie głównymi drogami puszczańskimi przez rezerwaty: "Podcerkwa", "Berezowo", "Olszanka Myśliszcze", "Michnówka". Chronią one przede wszystkim miejsca bytowania motyli dziennych i kraśników. Szlak kończy się w leśnej osadzie Topiło, gdzie znajduje się końcowy przystanek kolejki wąskotorowej, a także ciekawe miejsce na odpoczynek pod drewnianą wiatą. Wokół znajdujących się tam stawów poprowadzono ścieżkę edukacyjną "Leśne Osobliwości".

    

  • Białowieża - Czerlonka Osada - Zwierzyniec (niebieski, 17 km)
   Szlak rozpoczyna się przy zabytkowym, drewnianym dworcu Białowieża Towarowa, prowadzi przez wsie Podolany I i Podolany II, do Ośrodka Edukacji Leśnej "Jagiellońskie". Dalej biegnie Trybem Jagiellońskim do Czerlonki, a stamtąd do Osady Zwierzyniec.

    

  • Białowieża - "Miejscami Pamięci Narodowej" (czerwony, 14 km)
   Szlak rozpoczyna się w Białowieży, biegnie niedaleko zabytkowego, drewnianego dworca Białowieża Towarowa, docierając do położonego w lesie Ośrodka Edukacji Leśnej "Jagiellońskie". Następnie przez wsie Podolany I i Podolany II wraca do Białowieży. Szlak pokrywa się częściowo ze ścieżką edukacyjną "Krajobrazy Puszczy".

    

  • Białowieża - Siemianówka (niebieski, 41 km)
   Szlak prowadzi przez Pogorzelce, gdzie zachowała się drewniana architektura wsi podlaskiej. Następnie biegnie przez uroczysko Stara Białowieża (tutaj znajduje się ścieżka edukacyjna "Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich"). Szlak przebiega przez Gruszki, Babią Górę (znajduje się tam wieża widokowa). Kończy się w Siemianówce, gdzie znajduje się prawosławna cerkiew p.w. Św. Jerzego Zwycięscy, z XVIII w. Ciekawostką jest fakt, że wieś leży poniżej poziomu wody Zalewu Siemianówka i jest chroniona wałem przed zalaniem.

    

  • Białowieża - Narewka (żółty, 21 km)
   Trasa szlaku biegnie przez wieś Pogorzelce i Uroczysko Stara Białowieża, gdzie znajduje się kilkusetmetrowa ścieżka edukacyjna - "Szlak Dębów Królewskich i Książąt Litewskich". Szlak prowadzi Drogą Narewkowską przez Janowo do Narewki.

    

  • Masiewo - Kosy Most - Narewka (tzw. Wilczy Szlak, zielony, 16 km)
   Szlak znajduje się na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Rozpoczyna się w uroczysku Kosy Most, gdzie postawiono wieżę widokową, przeznaczoną głównie do obserwacji ptaków w dolinie Narewki. Dalej szlak prowadzi do uroczyska "Wilczy Szlak" (od niego nazwano tą trasę), znajduje się tu dobrze zachowany białowieski grąd z dorodnymi dębami. Szlak prowadzi leśnymi drogami do uroczyska "Głuszec". Szlak kończy się w Masiewie, na tzw. Polanie Masiewskiej.

    

  • Masiewo - Uroczysko "Głuszec" - Masiewo (czerwony, 6,5 km)
   Jest to szlak okrężny wokół dawnego rezerwatu "Głuszec", włączonego w 1996 r. do Białowieskiego Parku Narodowego. Znajdują się tam torfowiska wysokie i wiele gatunków chronionych roślin (np. widłak cyprysowy). Szlak częściowo pokrywa się z Wilczym Szlakiem.

    

  • "Miejsce Mocy" (czarny, 5,5 km)
   Jest to starosłowiańskie miejsce kultu - kamienny krąg. Znajduje się tam tajemnicze skupisko drzew (w tym zniekształcone świerki, dęby, grusze i głogi). Radiesteci, którzy przeprowadzili badania tego miejsca, stwierdzili wysoki poziom tzw. pozytywnego promieniowania.

    

  • "Carska Tropina" (czarny, 4 km)
   Jest to dawna droga myśliwska, rozpoczynająca się przy wieży widokowej na Kosym Moście (na szlaku zostały wybudowane kładki i punkt widokowy nad rzeką Narewką).

   

Script logo