Obiekty turystyczne

 • REZERWAT POKAZOWY BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO
  W rezerwacie pokazowym można zobaczyć zwierzęta: tarpany, żubry, żubronie, jelenie, sarny, dziki itp., tel. 68 12 398, (godz. otwarcia: 9.00 - 16.00 oprócz poniedziałków, bilety wstępu można kupić na miejscu). Zjazd do rezerwatu z trasy Hajnówka - Białowieża (3 km przed Białowieżą).
 • MUZEUM PRZYRODNICZO - LEŚNE W BIAŁOWIEŻY
  Wystawa przedstawia florę i faunę Puszczy Białowieskiej, organizowane są także wystawy czasowe, tel. (85) 6829702, Park Pałacowy - w sezonie (od połowy kwietnia do połowy października) czynne codziennie w godzinach od 9:00 do 16:30, w sobotę i niedzielę do 17:00, poza sezonem muzeum nie jest czynne w poniedziałki.
 • OBSZAR OCHRONY ŚCISŁEJ
  Jest to najcenniejsza część Białowieskiego Parku Narodowego, w której zachowały się najstarsze drzewostany Puszczy Białowieskiej (wstęp tylko z przewodnikiem, w grupach do 25 osób, bilety do nabycia w biurach PTTK i Białowieskim Parku Narodowym).
 • PARK PAŁACOWY
  Park założony został przy pałacu carskim na przełomie XIX i XX wieku w celu upiększenia najbliższej okolicy pałacu. Dziś jest to piękne miejsce spacerowe. Występuje tu 89 gatunków krzewów i drzew. Na jego terenie znajduje się nowoczesna budowla Muzeum Przyrodniczo - Leśne, zabytkowy dworek z 1845 r. - siedziba Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, a także zabudowania z okresu carskiego.
 • OBRĘB OCHRONNY HWOŹNA
  Północna część Parku utworzona w 1996 roku. Zajmuje obszar zbliżony do połowy obecnej powierzchni BPN. Nazwa pochodzi od malowniczej rzeki Hwoźnej stanowiącej południową granicę Obrębu. Od północy obszar graniczy ze wsią Stare Masiewo, gdzie do dziś zachował się szeregowy układ drewnianych domków. Przez teren Obrębu przechodzą trzy szlaki turystyczne przy których znajdują się trzy punkty obserwacyjne:
 • dwa przy ostojach żubrów: Czoło i Koszy Most
 • trzeci na szlaku Carska Tropina - gdzie można podziwiać rzekę Narewkę.
  Przy czarnym szlaku znajduje się również wieża widokowa.
  Turystę ucieszy mniejszy niż w pozostałej części Puszczy ruch turystyczny oraz bogactwo gatunków flory i fauny.

OPŁATY BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO

 • Opłata za wstęp do Rezerwatu Pokazowego Żubrów i Obszaru Ochrony Ścisłej:
  1. Normalna 6,00 zł od osoby do każdego z obiektów.
  2. Ulgowa 3,00 od osoby do każdego z obiektów
  3. Opłata socjalna, opłata 1,00 zł za wstęp do wszystkich obiektów Parku łącznie jest pobierana od zorganizowanych grup osób poszkodowanych w wyniku kataklizmów, wojen, patologii społecznych, chorób, itp.
  4. Decyzję o udzieleniu zgody na pobranie opłaty socjalnej w miejsce innych opłat każdorazowo podejmuje Dyrektor BPN lub osoba przez niego upoważniona
  5. Od opiekunów zorganizowanych grup dzieci oraz przewodników turystycznych licencjonowanych przez Park opłat nie pobiera się.
 • Opłata za wstęp do Muzeum Przyrodniczego BPN
  1. 12 (bilet normalny) i 6 zł (bilet ulgowy) (nowa multimedialna ekspozycja stała, wystawy czasowe i wieża widokowa)
  2. 6 (bilet normalny) i 3 zł (bilet ulgowy), tylko wieża i wystawy czasowe.
 • Bilety do Obszaru Ochrony Ścisłej do nabycia w kasach BPN (Muzeum, Dom Myśliwski, PIT, Rezerwat Pokazowy Żubrów), usługe przewodnicką można wykupić w biurach turystycznych działających na terenie BPN: PTTK, Biuro Usług Przewodnickich "Puszcza Białowieska", Biuro Turystyki "Ryś".
  1. opłata normalna 6,00 zł od osoby
  2. opłata ulgowa 3,00 zł od osoby
  3. opłata jest pobierana jednorazowo, przy wystawianiu przepustki, bez względu na liczbę dni obowiązywania przepustki.
Script logo