Ruch bezwizowy w Parku Narodowym "Białowieżskaja Puszcza"

Od 12 czerwca Białoruską część Puszczy Białowieskiej można zwiedzać bez wizy.

Możliwość bezwizowego przekraczania granicy polsko – białoruskiej jest ważnym wydarzeniem dla regionu.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Dla otrzymania dokumentu, pozwalającego obcokrajowcowi zwiedzać Park Narodowy (przepustki), należy:

-wypełnić wszystkie pola ankiety rejestracyjnej dostępnej na stronie internetowej (ww.npbp.brest.by)
*dane podawane w ankiecie muszą być zgodne z danymi zawartymi w paszporcie
*w trakcie rejestracji należy wybrać program wycieczki (pakiet podstawowy obejmuje dwie usługi)
-doczekać się potwierdzenia opracowania wniosku
*odpowiedź zostanie wysłana na wskazany adres mailowy (czas oczekiwania ok.2-3h)
- wydrukować (najlepiej w dwóch egzemplarzach) otrzymany drogą mailową wniosek (przepustka)
*każda przepustka ważna jest 3 dni (po powrocie do Polski, niezależnie którego dnia, aby ponownie przekroczyć granicę, należy uzyskać nową przepustkę)

Dodatkowe informacje dla turystów zwiedzających w reżimie bezwizowym Park Narodowy „Puszcza Białowieska” 1. W zaznaczony w przepustce termin należy się zgłosić w Międzynarodowym Drogowym Przejściu Granicznym Białowieża – Piererow – pieszo lub rowerem. 2. Turysta zobowiązany jest mieć przy sobie i przechowywać do momentu wyjazdu poza granicę Republiki Białoruś:
-przepustkę określonego wzoru
-paszport
-kartę migracyjną (wypełnia się po przekroczeniu granicy)
-ubezpieczenie obcokrajowca
*ubezpieczenie można wykupić w białowieskich hotelach (Żubrówka****, Białowieski ***), PTTK Oddział w Białowieży. Uwaga – podstawowe ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlekłych. 3. Wszelkie opłaty związane z pobytem na Białorusi (opłata za autobus, wynajem rowerów, opłata zamówionych usług) będzie można uiścić uprzednio przelewem (system PayPal), ponadto na granicy będzie zamontowany terminal płatniczy. Terminale znajdują się także w obiektach turystycznych zlokalizowanych na terenie Parku. Istnieje możliwość opłaty gotówką – ale tylko walutą białoruską. Na terenie Parku znajdują się dwa punkty wymiany waluty. 4. Przekroczenie strefy reżimu bezwizowego bądź pozostanie w niej dłużej niż na czas obowiązywania przepustki możliwe jest tylko w określonych przypadkach:
*konieczność przewiezienia turysty i/lub jego dziecka do szpitala
*konieczność hospitalizacji
*konieczność wyrobienia nowego paszportu z powodu zguby lub kradzieży (możliwe jedynie w konsulacie w Brześciu). 5. W przypadku zguby dokumentu podczas znajdowania się na terenie Parku Narodowego "Puszcza Białowieska" turysta musi zgłosić się do przedstawicieli administracji Parku Narodowego. 6. W przypadku nie opuszczenia Republiki Białoruś w określonym terminie z przyczyny niezależnej od obcokrajowca należy zgłosić się do administracji Parku Narodowego "Puszcza Białowieska" w celu otrzymania oficjalnego pisemnego potwierdzenia okoliczności, ze względu na które wyjazd został uniemożliwiony. 7. Ruch turystyczny po terenie Parku Narodowego dokonywany jest tylko według określonych szlaków. (Schemat szlaków znajduje się na tablicy informacyjnej w punkcie kontroli granicznej "Pierierow" i jest wydawany po dokonaniu opłaty wycieczki w kasach Muzeum Przyrody). 8. Zabrania się schodzenia ze szlaku, wchodzenia do lasu i niszczenia przyrody. 9. Na terenie Parku zabrania się organizowania miejsc dla odpoczynku poza określonymi i odpowiednio wyposażonymi placówkami. (Noclegi są możliwe jedynie w obiektach Parku) 10. Na terenie Parku zabrania się fotografowania budowli inżynieryjnych granicy państwowej. 11. Turyści poruszający się rowerami powinni wcześniej zgłosić ten fakt w punkcie kontroli granicznej. 12. Dla turystów poruszających się pieszo zorganizowany jest darmowy przejazd autokarem (kurs granica państwa– Kamieniuki : 11.00 i 18.30 / kurs Kamieniuki
–granica państwa: 10.30, 18.00). 13. Nie przestrzeganie zasad przebywania na terenie Parku karane jest według prawa Republiki Białoruś. 14. Kompleksową organizacją wyjazdów na Białoruś zajmują się członkowie LOT „Region Puszczy Białowieskiej”: Biuro Podróży Junior-tel:85 744 43 26; Biuro Turystyki „Ryś”- tel: 85 681 20 95; PTTK o.Białowieża- tel: 85 681 22 95. 15. Dodatkowe informacje można otrzymać pod numerami:
*+3751631-56398 dział turystyczny
*+3751631- 56200 dział rezerwacji hotelowej

Materiał pobrano ze strony: http://www.podlaskieit.pl/

 

Script logo