Trasy turystyczne

TRASY CAŁODNIOWE:

 • BIAŁOWIEŻA
  Obiekty warte zwiedzenia: Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Rezerwat Pokazowy Żubrów, Obszar Ochrony Ścisłej, Szlak Dębów Królewskich, ścieżka edukacyjna "Żebra Żubra", Park Pałacowy, Cerkiew Św. Mikołaja z ceramicznym ikonostasem, a także Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i Ośrodek Edukacji Leśnej "Jagiellońskie". Przebieg trasy jest uzależniony od zainteresowań uczestników i od czasu, jaki mogą poświęcić na zwiedzanie poszczególnych obiektów.
 • OKOLICE HAJNÓWKI
  Szlak samochodowy - Hajnówka, Orzeszkowo, Topiło, Długi Bród, Werstok, Wojnówka, Starzyna, Jodłówka, Opaka Duża, Dobrowoda, Kleszczele, Jelonka, Dubicze Cerkiewne, Stary Kornin, Stare Berezowo, Szostakowo, Nowoberezowo, Hajnówka Na trasie głównymi atrakcjami są: Skansen Pszczelarski w Orzeszkowie, Skansen Kultury Białoruskiej "Baćkouśćyna" w Nowym Berezowie, a także ostoja ciszy wokół stawów na Topile wraz ze ścieżką edukacyjną "Leśne osobliwości", czy też kąpielisko wodne "Bachmaty" w Dubiczach Cerkiewnych oraz Ferma Strusi Afrykańskich w Dubiczach Cerkiewnych. Dodatkową atrakcją mogą być spotkania z mieszkańcami tego regionu, poznanie ich korzeni kulturowych, religijnych i historycznych oraz oryginalna, drewniana architektura zabudowań (długość trasy ok. 90 km). Szlak nie jest jeszcze oznakowany, dostępny jest folder z opisem głównych atrakcji wraz z mapką trasy.

TRASY PÓŁ DNIOWE:

 • ZWIEDZANIE HAJNÓWKI
  Obiekty warte zwiedzenia: Sobór Św. Trójcy i Muzeum Kultury Białoruskiej. Dodatkową atrakcją jest targowisko - dni targowe: środa i sobota.
 • OKOLICE HAJNÓWKI
  Przebieg proponowanej trasy: Hajnówkbra - wyjazd drogą nr 685 na Białystok, na 7 km, w Nowosadach skręcamy do Narewki drogą nr 687, po przejechaniu 18 km docieramy do Świnoroj (ścieżka edukacyjna "Pod Dębami"), dalej jedziemy do Narewki (1,5 km) - z Narewki wyjeżdżamy drogą na Białowieżę, kierując się do Gruszek (3,5 km), gdzie swoją siedzibę ma Nadleśnictwo Browsk (Izba Leśna). Następnie jedziemy do Siemianówki (9 km), w której skręcamy na Babią Górę, aby dojechać do wieży widokowej przy zalewie wodnym (3 km); wracamy do Siemianówki i wyjeżdżamy z niej drogą na Tarnopol do Bondar (14,5 km) - z Bondar (tama) wracamy do Hajnówki drogą nr 687 przez Narewkę i Nowosady (długość trasy ok.100 km).
 • KRAINA OTWARTYCH OKIENNIC (TRZEŚCIANKA, SOCE, PUCHŁY)
  Przebieg proponowanej trasy: wyjeżdżamy z Hajnówki drogą nr 685 na Białystok, przejeżdżamy przez Narew (21 km) i po 32 km docieramy do Trześcianki. Krainę Otwartych Okiennic można przejechać robiąc pętlę Trześcianka - Soce (3,8 km) - Puchły (14 km) - Trześcianka (4 km); długość trasy ok.107 km.

 

Script logo