Walne Zebranie członków BSA ŻUBR

W dniu 20 lutego 2019 roku, w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, odbyło się Walne Zebranie Członków Białowieskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego ŻUBR.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków BSA "ŻUBR".
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podsumowanie działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2018 rok.
 6. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Stowarzyszenia.
 7. Dyskusja nad wystąpieniem Zarządu i sprawozdaniem skarbnika.
 8. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej.
 9. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 10. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.
Script logo